Untitled Document

Obezbedjenje i zaštita izvora snabdevanja tako da po kapacitetu i kvalitetu
vode zadovolje potrebe industrije, domaćinstava i ostalih potrošača na
teritoriji Opštine Pirot.
Održavanje, zamena i razvoj vodovodne mreže radi minimiziranja gubitaka.
Obezbeđenje dovoljnog kapaciteta rezervoara da bi se izbegle nestašice
u periodima maksimalne potrošnje.
Monitoring kvaliteta i potrošnje vode.
Smanjenje potrošnje pijaće vode po godišnjoj stopi od 5% i indistrijske
vode po godišnjoj stopi od 10%.
Povećanje udela potrošnje industrijske vode.
Održavanje, zamena i razvoj javne kanalizacione mreže radi efikasnog
odvođenja otpadnih voda.
Obezbeđenje centralnog prečišćavanja i monitoringa kvaliteta otpadnih
voda pre njihovog ispuštanja u Nišavu.
Obezbeđenje prečišćavanja i monitoringa kvaliteta otpadnih industrijskih
voda u saradnji sa privrednim subjektima na teritoriji Opštine Pirot.
Saradnja sa osnivačem i svim organima i institucijama koje su nadležne
za sprovođenje zakona o vodama i ostalim normativnih dokumenata koji
regulišu pitanja iz delokruga rada J.P. "Vodovod i kanalizacija".


 


 
  Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot 2011. ©
www.pivoda.rs