Javna nabavka usluga neživotnog osiguranja broj 05/18 
  Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot 2011. ©
www.pivoda.rs