Javna nabavka dobara - laka čelična rovna oplata za izradu šahta na iskopima
do 3.6 metara 09/18

 
  Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot 2011. ©
www.pivoda.rs