_____________________________________________________________

Директор: Зоран Николић

БИО:
Име и презиме: Зоран Николић

Место рођења: Пирот

Подаци о образовању: Дипломирани економиста
.......................................Економски факултет, Ниш

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 22.10.1984. - 05.08.1991. године радио у Индустрији одеће "Први мај" Пирот као дипл.економиста на следећим радним местима:

.........економиста приправник
.........млађи референт набавке основних тканина
.........референт набавке основних тканина
.........руководилац службе набавке

- Од 06.08.1991.-01.10.1993.године радио у предузећу "2М комерц" Пирот на пословима у комерцијали
- Од 02.10.1993.-24.02.2005.године радио у предузећу "Кодимпекс" Пирот као директор и сувласник предузећа
- Од 25.02.2005.-06.12.2005.године обављао послове вршиоца дужности директора y JH "Водовод и канализација" Пирот
- 07.12.2005.године именован за директора ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године
-18.12.2009.године именован за директора ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године
- 10.10.2013.године именован за директора у ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године
- 04.10.2017.године именован за директора у ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године

Додатне информације:
- Члан Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије од 2011. године
- Потпредседник Скупштине удружења водовода и канализације Србије
- Члан Управног одбора Скупштине удружења водовода и канализације југа Србије (WASS)
- Председник привредног савета града Пирота
- Потпредседник ФК „Раднички" Пирот од 2002.-2005. године
- Председник ФК „Раднички" Пирот од 2017.-2020. године
___________________________________________________________


Технички директор: Драгана Бјелетић Антић

БИО:
Име и презиме: Драгана Бјелетић Антић

Датум рођења: 12.05.1974.година

Место рођења: Пирот

Подаци о образовању: Дипломирани грађевински инжењер
........................................Грађевински факултет Београд, одсек за хидротехнику

Лиценце: 314 - Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
................ 414 - Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 09.04.2001. - 01.07.2012. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Самостални инжењер припреме и пројектовања

- Од 02.07.2012.године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Технички директор

- Члан управног одбора Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, Београд
_____________________________________________________________

Финансијски директор: Пешић Наташа

БИО:
Име и презиме: Пешић Наташа

Подаци о образовању: Дипломирани економиста
.........................................Економски факултет у Нишу

Лиценце: Овлашћени рачуновођа

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 19.06. 1996. - 31.05.1998. године запослена у Предузећу „Лола Сарлах" Пирот на радном месту Референт финансијске службе
- Од 01.06.1998. - 30.08.1999. године запослена y HO „Први мај" Пирот на радном месту Главни књиговођа
- Од 01.09.1999. - 11.02.2003. године запослена у ИО „Први мај" Пирот на радном месту Руководилац рачуноводства
- Од 12.02.2003. - 16.09.2019. године запослена у Техничкој школи Пирот на радном месту Шеф рачуноводства
- Од 17.09.2019. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Финансијски директора
____________________________________________________________

Председник надзорног одбора: Душан Димитријевић

БИО:
Име и презиме:Душан Димитријевић

Датум рођења:24.07.1984..г.

Школска спрема: дипломирани економиста VII степен стручне спреме

Радно искуство: Градска Управа Пирот - одељење за привреду и финансије 2010-,
председник Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана"Пирот 2016-2021.
____________________________________________________________

Члан назорног одбора: др Ненад Здравковић

БИО:
Име и презиме:др Ненад Здравковић

Рођен сам 1956.год у Покровенику,општина Пирот. Основну школу и гимназију сам завршио у Пироту, Медицински факултет и специјализацију из радиологије у Нишу.

Од 1991.год до 2001 сам био директор Здравственог центра Пирот, а од 2013 до недавно ( до одласка у пензију) био заменик директора болнице у Пироту.

Од 1992.год до 1996 сам био потпредседник СО Пирот.

13 година сам био председник Управног одбора спортског центра Пирот а сада члан Надзорног одбора Ј.П.Водовод.

Ожењен сам. Имам ћерку и сина и петоро унучади.
________________________________________________________________

Члан назорног одбора: Данијела Димитријевић

БИО:
Име и презиме: Данијела Димитријевић

Датум рођења: 09.08.1966.година

Место рођења: Пирот

Подаци о образовању: Дипломирани грађевински инжењер
....................................... Грађевински факултет Ниш, одсек високоградња

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 05.04.1999. - 01.11.2004. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Самостални инжењер припреме и пројектовања
- Од 02.11.2004. - 19.12.2013. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Оперативни инжењер извођења и одржавања на Водоводу
- Од 20.12.2013. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Руководиоца сектора Водовода
- Од 22.12.2012. године Члан цправног одбора ЈП „Водовод и канализација" Пирот
- Од 23.10.2020. године Члан Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација" Пирот

   
   
 


 
  Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot 2011. ©
www.pivoda.rs