_____________________________________________________________

Директор: Зоран Николић

БИО:
Име и презиме: Зоран Николић

Место рођења: Пирот

Подаци о образовању: Дипломирани економиста
.......................................Економски факултет, Ниш

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 22.10.1984. - 05.08.1991. године радио у Индустрији одеће "Први мај" Пирот као дипл.економиста на следећим радним местима:

.........економиста приправник
.........млађи референт набавке основних тканина
.........референт набавке основних тканина
.........руководилац службе набавке

- Од 06.08.1991.-01.10.1993.године радио у предузећу "2М комерц" Пирот на пословима у комерцијали
- Од 02.10.1993.-24.02.2005.године радио у предузећу "Кодимпекс" Пирот као директор и сувласник предузећа
- Од 25.02.2005.-06.12.2005.године обављао послове вршиоца дужности директора y JH "Водовод и канализација" Пирот
- 07.12.2005.године именован за директора ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године
-18.12.2009.године именован за директора ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године
- 10.10.2013.године именован за директора у ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године
- 04.10.2017.године именован за директора у ЈП "Водовод и канализација" Пирот на период од четири године

Додатне информације:
- Члан Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије од 2011. године
- Потпредседник Скупштине удружења водовода и канализације Србије
- Члан Управног одбора Скупштине удружења водовода и канализације југа Србије (WASS)
- Председник привредног савета града Пирота
- Потпредседник ФК „Раднички" Пирот од 2002.-2005. године
- Председник ФК „Раднички" Пирот од 2017.-2020. године
___________________________________________________________


Технички директор: Драгана Бјелетић Антић

БИО:
Име и презиме: Драгана Бјелетић Антић

Датум рођења: 12.05.1974.година

Место рођења: Пирот

Подаци о образовању: Дипломирани грађевински инжењер
........................................Грађевински факултет Београд, одсек за хидротехнику

Лиценце: 314 - Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
................ 414 - Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 09.04.2001. - 01.07.2012. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Самостални инжењер припреме и пројектовања

- Од 02.07.2012.године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Технички директор

- Члан управног одбора Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, Београд
_____________________________________________________________

Финансијски директор: Пешић Наташа

БИО:
Име и презиме: Пешић Наташа

Подаци о образовању: Дипломирани економиста
.........................................Економски факултет у Нишу

Лиценце: Овлашћени рачуновођа

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 19.06. 1996. - 31.05.1998. године запослена у Предузећу „Лола Сарлах" Пирот на радном месту Референт финансијске службе
- Од 01.06.1998. - 30.08.1999. године запослена y HO „Први мај" Пирот на радном месту Главни књиговођа
- Од 01.09.1999. - 11.02.2003. године запослена у ИО „Први мај" Пирот на радном месту Руководилац рачуноводства
- Од 12.02.2003. - 16.09.2019. године запослена у Техничкој школи Пирот на радном месту Шеф рачуноводства
- Од 17.09.2019. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Финансијски директора
____________________________________________________________

Председник надзорног одбора: Славиша Игић

БИО:
Име и презиме:Славиша Игић

рођен 15.02.1966.г, у Пироту.
Живи у Пироту, ул. Револуционарних синдикат бр. 55,
e-mail adresa:igiccrni@gmail.com
Дипломирани економиста ВИИ степен струцне спреме, пензионер,
Радио у Муп-у 36 година.Био члан надзорног одбора ЈП Комуналац 2023.Ожењен, отац два пунолетна детета.
____________________________________________________________

Члан назорног одбора: Раде Петровић

Ја, Раде Петровић, рођен сам 27.08.1963. у Пироту, са станом у ул. Мајора Тепића
бр.20 у Пироту, по занимању дипломирани хемичар ВИИ/1 степена струцне спреме
(поседујем квалификације за професора хемије и инжињера индустријске хемије- одбранио
сам дипломски рад из области индустријске хемије са оценом 9,00)
Као стипендиста Д.П.,,СУКО" индустрија боја лакова и смола-Пирот, почео сам да
радим у том предузећу. До 1996.год. радио сам као управник производње, а од 1996. до
2001год. на месту комерцијалног директора.
У том периоду сам, као представник региона, учествовао у класификацији опасних и
штетних материја.
Један сам од оснивача првог еколошког друштва у Пироту а и региону,,,Друштво
за заштиту животне средине Пирот
1997 год организовли смо међунарону научну конференцију ЗАШТИТА СТАРЕ
ПЛАНИНЕ уТемској и Берковици у Бугарској.где сам имао значајну улогу.
Члан сам Међународне асоцијације за урбану екологију ЕКОМАН.
Од 2001.год.до 2022год радио сам на месту извршног директора, а од 2022год
до данас сам директор д.о.о.,,ЕВРОХЕМ" -Пирот, прве фирме у региону основане
иностраним капиталом. Остварио сам сарадњу са многим светским фирмама (нпр.ДУ
ПОНТ, ОВЕРЛАЦК, БРЕНТАЦ, ХЕЛИОС, МЕТАЛЛЦХЕМИЕ, Х.Б.ФУЛЕР, АЛУ
ФИНИСХ, ЦИНКАРНА ЦЕЉЕ) итд.
Због природе посла од 2002 год. одговоран сам за промет отрова; потврђено
решењем Савезног Секретаријата за рад, здраство и социјално старање, бр.3/3-10-5126/01
од 05.03.2002. Савезне Републике Југославије.
Од 2003 до 2012 сам био одборник Скупштине Општине Пирот у овом периоду сам
био и председник Скупштинске комисије за развој, привреду и буџет општине (2003-2010).
Поседујем диплому о положено стручном испиту из области заштите од пожара за
ВСС, са средњом оценом 4,50; Република Србија Министарство унутрашњих послова,
сектор за ванредне ситуације 07 број 152-1234/11 од 11.05.2011.
Поседујем уверење о положеном испиту за саветника за хемикалије, евидентирано
у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.(сајт министарства,,саветници
лиценцирани" под редним бр.283)
2018 год одбранио сам лицену саветника за хемикалије и биоциде. Евидентирано у
Министаратву Заштите животне средине.
Учествовао сам у раду округлог стола са темом,,Циркуларна економија и
управљање отпадом" 09.09.2016.год у Нишу у организацији:Немачка организација за
међународну сарадњу(ГИЗ), Организација за европску безбедност и сарадњу(ОЕБС)-
Мисија у Србији, Привредна комора Србије и Министарство пољопривреде и заштите животне
средине.
Учествовао сам у организацији Српско-Бугарске привредне коморе и оснивачкој
скупштини у Софији.
У организацији АЛУ ФИНИСХ- а био сам учесникЕвропског конгреса заштите
метела од корозије, и преради отпадних вода и вода за пиће алуминијум сулфатом
2018године у Бугарској Свети Влас.
Учествовао сам у раду округлог стола ЦБАМ-Царбон Бордер Адјусмент
Мецханисам (механизам спрецавања цурења угљеника) 13.12.2023год у Нишу.
У пероду од 2016год до фебруара 2024год. Цлан надзорног одбора Регоналне
депоније Пирот.
У Пироту 04.03.2024год
________________________________________________________________

Члан назорног одбора: Данијела Димитријевић

БИО:
Име и презиме: Данијела Димитријевић

Датум рођења: 09.08.1966.година

Место рођења: Пирот

Подаци о образовању: Дипломирани грађевински инжењер
....................................... Грађевински факултет Ниш, одсек високоградња

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

- Од 05.04.1999. - 01.11.2004. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Самостални инжењер припреме и пројектовања
- Од 02.11.2004. - 19.12.2013. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Оперативни инжењер извођења и одржавања на Водоводу
- Од 20.12.2013. године запослена у ЈП „Водовод и канализација" Пирот на радном месту Руководиоца сектора Водовода
- Од 22.12.2012. године Члан цправног одбора ЈП „Водовод и канализација" Пирот
- Од 23.10.2020. године Члан Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација" Пирот

   
   
 


 
  Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot 2011. ©
www.pivoda.rs